dissabte, 30 de març del 2013

L'èxit


Hi ha artistes que, amb una obra mediocre, saben fer-se una reputació i, fins i tot, viure d'ella. N'hi ha d'altres, en canvi, que amb tresors entre les mans moren d'anonimat. Potser tots podríem posar-ne alguns exemples, però segurament no coincidirien –cosa que ens instrueix amargament en relació a com són d'incertes les distincions sobre el mèrit i la bellesa–.